ภาพกิจกรรม ตอนที่ 58

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 58

กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีเปิดอาคารเรียน ๒๕ ปี นวมินทร บดินทรเดชา
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
ได้รับเกียรติจากท่านคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มาเป็นประธาน
และท่านนรชิต สิงหเสนี กรรมการและโฆษก กรรมการร่างรัฐธรรมมนูญ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และพิธีเปิดอาคารเรียน ๒๕ ปี นวมินทร บดินทรเดชา
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙สำเร็จได้ลุล่วงด้วยดี

 

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: