ภาพกิจกรรม ตอนที่ 51

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 51

นิเทศการสอนครูโดยผู้บริหารครั้งแรก
ผู้รับการนิเทศ ครูชีวรัตน์
ผู้นิเทศ ผอ.สุชาดา
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
คาบที่ 8 ม.1

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: