ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 32
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: