ภาพกิจกรรม ตอนที่ 13

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 13

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ทรงสถาปนาเป็นประจำทุกปี
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิายน 2560

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: