ภาพกิจกรรม ตอนที่ 6

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 6

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: