ภาพกิจกรรม ตอนที่ 4

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 4

กิจการนักเรียนในส่วนที่คณะกรรมการนักเรียนได้รับมอบหมายตั้งแต่การเป็นผู้นำการประชุม
คณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบเป็นผู้แทนนักเรียนเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงาน
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนและครู และยังมีหน้าที่ช่วยผลักดัน
ส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ให้สังคมภายในโรงเรียนอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่
อีกทั้งผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ดี เด่น ดัง พร้อมด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: