กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3
และ นักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ ชั้น ม.4-6
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: