My Picture EP.12 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัตร รุ่งสาคร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบต้นกล้าไม้ให้กับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง

ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์ / ข่าว

ครูทิตยา และงานประชาสัมพันธ์ / ส่งข่าว

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: